Ordu Fındık Borsası

Ordu Fındık Borsası

Ordu Ticaret Borsası 15 Ağustos 1936 tarihinde “Ordu Ticaret ve Zahire Borsası” adıyla Baha TEGÜN başkanlığında kurulmuştur.

bu yılda aktif olan  655 sayılı kanunla Ticaret Ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Borsa, Oda ile aynı daire içerisinde hizmet veriyordu. Ticaret Ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası’nın çalıştığı bina 1939 Erzincan depreminde yıkılmıştır.

O yıllarda  Türkiye’nin 20.borsası olan Ordu Ticaret Borsası’nın 59 üyesi vardı.10 yıl sonra üye sayısında bir artış gözlemlendi ve sayısı 138’e yükselten borsanın takvimler 2013 yılını gösterdiğinde üye sayısı tam olarak  370 olmuştur. 5174 sayılı kanunla yeniden, çağdaş normlara göre düzenlenen Ticaret Borsalarında gayri faal üyelerin borsa üyeliğinden çıkartılmalarının kolaylaştırılması ile gerçek durumu yansıtmayan, ticari hayattan elini eteğini çekmiş üyelerin borsa kayıtlarında görünmesi de yasaklanmıştır.

Ticaret Borsaları 12.04.1947 tarihinde yapılan seçimlerle 4355 sayılı kanuna ve 28.09.1951 tarihinde de 5590 sayılı kanuna intibak etmiştir.5590 sayılı kanunun yıllar içinde ihtiyaca cevap veremez hale gelince,18.05.2004 tarihinde kabul edilerek 01.06.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı kanunla Ticaret Borsalarının kuruluş, işleyiş ve hukuki yapıları yeniden tespit edilmiş ve bu kanunun 53.maddesi ile ilk defa“Ürün İhtisas Borsaları ” da zikredilip, kurulmaları ve işleyişleriyle ilgili esaslar saptanmıştır.

“Ordu Ticaret ve Zahire Borsası “ adıyla kurulmuş olan borsamızın 1947 yılından sonra ismi “Ordu Ticaret Borsası” olmuş ve aynı isimle günümüze kadar hizmet vermeye devam etmiştir.

Ordu ticaret Borsası’nın ilk hizmet binası 1939 Erzincan depremine dayanamayarak yıkılan , Ticaret ve Sanayi Odası ile müşterek kullanılan binadır. Bu bina dört katlı olup, eski yapı olarak inşa edildiğinden depremde dayanamamış ve yıkılmıştır. Ordu Ticaret Borsası odasında 1 memur çalışmaktaydı .

Şu anda hizmet verilen  bina ve eski hizmet binasının üzerine kurulu bulunduğu arsa toplam 1288 m2 olup bu arsa 1945 yılında 14 bin liraya alınmıştır.

Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan arazi üzerine yapılan ilk borsa binasının ikmal inşaatı 70 bin lira olarak tahmin edilmiştir.120 metrekarelik tek katlı borsa binası 1951 yılında tamamlanarak faaliyete geçmiştir.

Şu anda “Eski Hizmet Binası” olarak tabir ettiğimiz bina 650 m2 kullanım alanı olacak şekilde 1964 yılında iş hanı olarak yapılmıştır. Halen giriş katında çalışır durumda olan pasaj o dönem ekonomik hayata katkı sunulmuştur.

Tek katlı binanın yetersiz kalması, iş hanı olarak tasarlanmış olan binanın birinci katının borsa binası olarak inşasını gündeme getirmiş ve 1990 yılında 650 metrekare olan bu yeni binaya geçilmiştir.

1994 yılında tek katlı ilk borsa binası yıkılarak yerine “Fındık ürün Borsası” olarak projelendirilmiş ve bu gün kullanmakta olduğumuz binanın temeli atılmıştır.465 m2 taban üzerine 5 katlı olarak yapılan yeni binanın bu gün itibariyle zemin kat dahil olmak üzere ilk 3 katı kullanılmaktadır. Laboratuar ve konferans salonlarının yer alacağı 4 ve 5.katlar ise henüz inşaat halindedir.

Ordu Ticaret Borsası 5 Meslek Grubundan teşekkül etmektedir.

1- Yaş Ve Kuru Meyveler

2- Canlı Hayvan

3- Bitkisel Ve Nebati Yağlar

4- Değirmenlik Ürünler

5- Çeşitli Gıda Maddeleri(Bal)

Bunların içinde “Yaş Ve Kur Meyveler Grubu ” nda yer alan “Fındık” toplam işlem hacminin %95’ini oluşturmaktadır.

Ordu, tek başına Türkiye fındık üretiminin % 25-30’unu karşılamaktadır. Bu da yıllık 180–200 bin ton üretim anlamına gelmektedir. Haliyle fındık tescilinin borsa işlem hacmi içerisinde büyük yer tutuyor olması son derece doğaldır. Yıllık işlem hacimlerinin karşılaştırmasında görüleceği üzere Ordu Ticaret Borsası, fındık tescili yapan borsalar arasında bu kategoride ilk sırada yer almaktadır.

Canlı Hayvan 2000 yılında kotasyona alınmış olmasına rağmen borsa kontrolünde bir canlı hayvan pazarı olmadığı için bu alanda çağdaş normlarda bir borsacılık faaliyeti de söz konusu değildir. Çağdaş normlarda bir canlı hayvan pazarı ve borsası oluşturulması noktasında Ordu Belediyesi ile müşterek bir çalışma yürütülmekte olup ilimiz Eskipazar mevkiindeki 10 dönümlük bir alanda söz konusu pazarın kurulması için projeler hazırlanmış durumdadır. Pazarın kurulması noktasında fizibilite çalışmaları devam etmektedir.

Türkiye bal üretiminin %20-25’i Ordulu arıcılar tarafından üretilmekte olup, arıcı ve kovan sayısı bakımından da ilimizin ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca Türkiye ilk ve tek “Arıcılık Araştırma Enstitüsü” de ilimizde bulunmaktadır. Tüm bunların yanında arıcılık ve balın bir ticari iştigal konusu olarak yaygınlık kazanmaya başlaması ile “Bal” ın borsa kotasyonuna alınması uygun görülmüştür.2007 yılında bal, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile borsamız kotasyonuna alınmıştır.

Ekonomik krizler ile değirmenlik ürünleri işleyerek un haline getiren fabrikalar birer birer kapanmıştır. Ekonomik krizlerin yanında bu sektörde yaşanan aşırı kapasite sorunu zaman içinde sektörü felç etmiştir. Uygulanan teşviklerden mütevellit ihtiyacın çok üstünde un üretecek kapasiteye sahip tesislerin kurulup yaygınlık kazanması rekabet ortamını kızıştırdı ve birçok un fabrikası büyük zararlarla battı. Sektördeki sıkıntı ve aşırı kapasite riski halen devam etmektedir. İlimizdeki en son fabrikada 2006 yılında kepenk kapatmıştır. (Ülkemizde 20 milyon ton buğday üretilirken bundan 16 milyon ton un elde edilebilmektedir. Oysa kurulu un fabrikalarının kapasitesi 38 milyon tondur. Bu durumda 22 milyon tonluk bir kapasite fazlalığı söz konusudur ki bu da birçok fabrikanın atıl kapasite çalışmasının sebebini oluşturmaktadır. Atıl kapasite ile kar maksimizasyonu sağlayamayan bu işletmeler zaman içinde batmıştır ve ilimizde artık un fabrikası kalmamıştır.)

Bitkisel ve Nebati Yağlar alanında faaliyet gösteren üç firma vardır. Bunlardan en önemlisi ve eskisi 2004 yılında ismini ”Ordu Yağ Sanayi A.Ş.” olarak değiştiren ve 1957 yılında Fiskobirlik iştiraki olarak kurulan “Ordu Soya A.Ş.”dir. Hedeflerini her geçen gün daha da büyüten Ordu Yağ Sanayi A.Ş. fındıktan ürettiği “Çotanak” marka yağ ile pazarda hatırı sayılır bir yer edinmiştir. Bunun yanında fındık katkılı sabun ve deterjanlarla sektörde yeni bir ürün yelpazesi oluşturmaya çalışmaktadır. İhracatta yapan fabrika bu alanda Türkiye önemli bir yer edinmiştir.

Ordu Ticaret Borsası’nın Kurucu Yönetimi Şu İsimlerden Oluşuyordu

Baha TEGÜN Birinci Reis (Başkan)

Ömer AKYAZI İkinci Reis (Başkan Vekili)

Mustafa HEKİM (Aza)

Mehmet AKYAZI (Aza)

Dursun GÜRSOY (Aza)

Ziver AKIN (Aza)

Ahmet Cemal MAĞDEN (Aza)

Halis MUTLU Borsa Komiseri (Genel Sekreter)

 

Faaliyet Alanımız-Hizmet Anlayışımız

5174 Sayılı Kanunun 30. maddesi borsaların çalışma alanlarını belirlemektedir. Buna göre Ordu Ticaret Borsası’nın çalışma alanı Fatsa ve Ünye ilçeleri ve bu ilçelere bağlı beldeler dışında kalan tüm Ordu kentidir. Ordu Ticaret Borsası çalışma alanında kotasyonunda bulunan ürünlerin ticaretini itina ile kayıt altına almakta ve özellikle fındık için tespit ettiği fiyatları internet sitesinde,merkez ve ilçelerde bulunan elektronik panolarda ilan etmektedir.

OTB’nin hizmet anlayışının en belirgin yanı; 5174 Sayılı Kanunun 32. maddesi ile Ticaret Borsalarına kayıt olmak zorunlu kılınmış olsa da Ordu Ticaret Borsası üyelerine karşı bir amir kurum olarak değil, üye odaklı ve üye memnuniyeti esaslı hizmet etmeyi her zaman önemsemiş ve kurumsal yapısını bu anlayış üzerine oturtmuş olmasıdır.

Bu hizmet anlayışı esas olmak üzere 5174 sayılı kanunun 32.maddesi hükmü, borsa kotasyonundaki ürünlerin ticaretini yapanların mağdur olmaması adına, itina ile uygulanır.

Ordu Hakkında

Ordu ve çevresi MÖ 15.yüzyıldan beri insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olarak literatüre geçmiştir.

Bozukkale’de bulunan kalıntılar, Miletos asıllı Sinop göçmenlerinin kurduğu “Kotyora”medeniyetin eaittir. Bunun yanında Pers, Bizans, Helenistik, Roma, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı uygarlıklarının izleri olan kalıntılara da rastlanmaktadır.

Denizci bir kavim olan “Fenikeliler” MÖ 11-12.yüzyıllarda değişik zamanlarda Karadeniz’e seferler yapmışlar ve buralarda pazar yerleri kurmuşlardır.Okyanus yollarının henüz keşfedilmemiş olduğu bu dönemlerde Avrupa’dan Karadeniz yoluyla gelen emtianın Asya’ya ulaştırılması için bu yol oldukça önem arz etmekteydi.

Miletlerin(Miletoslular) in gelişmesi ve Karadeniz’e hakim olmalarıyla bu gün Ordu’nun Kuzeybatısında bulunan ve halen mezarlık olarak kullanılan bölgeye 6.yüzyılın başlarında yerleştikleri tahmin edilmektedir. (Kotyora)

Kotyora Grekçe’de “Dağ Eteği” anlamına gelmektedir.Bu da kasabanın kurulmuş olduğu yerin özelliklerine göre ad verilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

Türkmenlerden Çepni boyuna mensup Bayram Bey oğlu Hacı Emir bey tarafından Ordu’nun Mesudiye ilçesi topraklarında kurulan “Hacıemiroğulları Beyliği”nin 1381 yılında Emir Süleyman Bey komutasında Mesudiye’den Ordu sahiline inmeyi başararak daha sonra da Giresun’u Rumlardan alması ile Ordu Türk egemenliğine girmiş oldu. Beyliğin Ordu’da ki hükümranlığı Çelebi Mehmet ve Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlılara geçmiş olsa da Yıldırım Beyazıt-Timur savaşında beyliğin Timur’dan yana tavır alması ve Timur’un galibiyeti ile sonuçlanan, Anadolu’da Türk Birliği’nin dağılma aşamasına geleceği ve 13 yıl sürecek olan “Fetret Devri”nin başlangıcı olan “Ankara Savaşı” ile beylik Timur tarafından mükafatlandırılarak bu topraklar tekrar kendilerine verilmiştir.Hacıemiroğulları Beyliği 1344-1461 yılları arasında varlıklarını devam ettirebilmişler Fatih’in Trabzon seferiyle Ordu Osmanlı topraklarına katılmıştır.Hacıemiroğulları Beyliği ise bir aile olarak uzun yıllar Ordu topraklarında yaşamışlardır.

Coğrafi Konumu

Ordu ili 37-38 derece doğu meridyenleri, 40-41 derece kuzey paralelleri arasında yer almıştır. Doğu’ da Giresun, Batı’ da Samsun, Güney’ de Sivas ve Tokat, Kuzey’ de Karadeniz ile çevrilidir. İlin sorumluluk sahası ise 115 km. genişlik, 62 km. derinliğindedir. Kıyı 60 mil uzunluğunda olup küçük koy ve körfezleriyle de deniz araçlarının kolaylıkla barınabilecekleri yer ve plajlara sahiptir. İlin alanı 6001 km2 dir. 1997 nüfus sayımına göre il genel nüfus 858.576 olup, kilometre kareye 14.3 kişi düşmektedir. Güneyden denize doğru akan Turnasuyu, Melet ırmağı, Akçaova Deresi, Ilıca Deresi, Bolaman Irmağı, Elekçi Deresi, Curi Deresi, Çeviz Deresi ve Akçay Deresi araziyi derin vadiler halinde bölmektedir.

Doğal Değerleri

-Plajlar; Ordu İli denize 110 Km kıyısı olan ve bu kıyı boyunca da doğal plajlar uzanmaktadır. Ordu merkezde Güzelyalı plajı,Gülyalı’da Fasılcık plajı,Perşembe’de Efirli Plajı,Çaka,Yason Burnu ve çevresindeki plajlar,Fatsa’da Kireççi Burnu Plajı,Ünye’de Uzunkum ve Cüri Deresi Plajı ilin önemli ve öne çıkan plajlarındandır.

Yaylalar; Çambaşı yaylası, Mesudiye Keyfalan Yaylası, Aybastı Perşembe Yaylası, Akkuş Argın Yaylası, Gölköy Aydoğan Yaylası ve Tepesi, Yeşilce Topçam Yaylası, yayla turizm açısından oldukça elverişlidir. Ancak konaklama ve ikram anlamında yeterli tesisi olmaması, ulaşım ve tanıtım sorunları kentin bu alanda turizm adına önemli bir hamle yapamamış olmasının nedenlerindendir.

Mesire Yerleri; Adına türküler yakılan Boztepe en önemli mesire yeridir.Son yıllarda yamaç paraşütü ile de dikkat çeken Boztepe şehire ve Karadeniz’e hakim konumuyla doyumsuz bir manzaraya sahiptir.Ancak yeterli tanıtım ve tesis olmaması ,ev inşaatlarının zirveye kadar tırmanmış olması burasının doğal dokusunu bozmaktadır.Boztepe’ye çıkan yolun sarp ve standartların altında olması,kontrol noktası olmaması özellikle geceleri ölümcül trafik kazalarına meydan vermektedir.Belirli saatlerden sonra güvenlik açısından da tekin olmayan Boztepe’ye rağbet ancak günün belli saatlerinde ve belli mevsimlerde yoğunlaşmaktadır.

Akarsular; Ordu’da Melet Irmağı,Turna Suyu ve Civil Deresi,Çaka’da Çaka Deresi,Bolaman’da Bolaman Çayı öne çıkan akarsulardan olup ,bu akarsuların turizm amaçlı olarak kullanılabilmesi için her hangi bir yatırım ya da tanıtım söz konusu değildir.

 

 

Yazımızdaki bilgileri Ordu Ticaret Borsası resmi internet sitesinden alınmıştır.

Summary
Ordu Ticaret Borsası
Article Name
Ordu Ticaret Borsası
Description
Ordu Ticaret Borsası
Author
Publisher Name
Fındık Fiyatları
Publisher Logo

Bir önceki yazımız olan Düzce Fındık Borsası başlıklı makalemizde Düzce, Düzce Fındık Borsası ve Düzce Ticaret Borsası hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir