Fındık Borsası

  • Ordu Fındık Borsası

    Ordu Fındık Borsası Ordu Ticaret Borsası 15 Ağustos 1936 tarihinde “Ordu Ticaret ve Zahire Borsası” adıyla Baha TEGÜN başkanlığında kurulmuştur. bu yılda aktif olan  655...

  • Düzce Fındık Borsası

    Düzce Fındık Borsası Düzce Fındık Borsası ile ilgili genel bilgiler. Tarihçe Borsamız 03.11.1994 tarih ve 1994/92 sayılı bakanlar kurulu kararı ile kurularak 1995 yılı başından...